SEO-certifiering

Tilldelas

Michael Wahlgren

Som efter godkänt prov bevisat sina kunskaper inom SEO.
SEO-certifieringen utfärdas av Pineberry AB via SEO Cert.
Giltig till

2024 Jan