background
Här kan du certifiera dina SEO-kunskaper

SEO Cert

Visa upp dina expertkunskaper med en SEO-certifiering. Provet omfattar både grundläggande och mer avancerade frågor om sökmotorer, sökstrategi, on page, länkar samt uppföljning. Du behöver minst 80% för att få godkänt och du har 40 minuter på dig att besvara 80 frågor.

Ta mig till provet!
40 minuter

Provet är tidsbegränsat så det gäller att skynda på.

80 frågor

Alla frågor besvaras en i taget utan möjlighet att backa.

80% rätt för godkänt prov

Blir du godkänd får du ett personligt certifikat.